با راه اندازی وبسایت تیم ترویج زبانشناسی, وبسایت جامع " علم زبان " ، اعضای وفادار تیم ترویج میتوانند از ایمیل با پسوند linguists2b.ir@  استفاده کنند. 

عزیزانی که تمایل به استفاده از این پسوند را دارند میتوانند تقاضای خود را شامل نام آیدی درخواستی به Karimi@linguists2b.ir  ایمیل کنند. در صورت واجد شرایط بودن ایمیل سایت برای آنها ایجاد خواهد شد.