در نقشه زیر محدوده سکونت گویشوران بخشی از مردمان قوم لور فیلی که به سه زبان لکی، لوری مینجایی و لوری ثلاثی تکلم میکنند، آورده شده است. این بخشی از منطقه سکونت قوم لور فیلی، یا همان لور کوچک است که گویشوران آن به لحاظ فرهنگی و واژگان زبانهایشان بیشترین نزدیکی به هم بین سایر مردم فیلی را دارند و دقیقا ناحیه شرقی لور فیلی را شامل میشود. ناحیه غربی لور فیلی از مرزهای غربی این نقشه تا نزدیکی بغداد، پایتخت کشور عراق، و تقریبا در همین عرض جغرافیایی، امتداد دارد. لور فیلی یا لور کوچک، به همراه لور بزرگ، شامل بختیاری، ممسنی و بویراحمدی، قوم لور را تشکیل میدهند.

برای تهیه این نقشه از اطلاعات پراکنده، شامل کسب اطلاع مستقیم از گویشوران و فعالان فرهنگی این ناحیه، کتب مقالات و پایان نامه های دانشگاهی، اطلاعات مرکز آمار ایران، اطلاعات افراد حاضر در شبکه های مجازی، و ... استفاده شده. تلاش شده است  تا حدامکان این نقشه دقیق و بدون تعصبات رایج باشد. با این حال بدون شک نقائصی دارد. نظرات خود در مورد این نقشه را در همین وبلاگ به صورت کامنت بنویسید.

برای بزرگنمایی نقشه روی آن کلیک بفرمایید.