بعضیا موقع خوندن یه متن، به خصوص کتاب یا روزنامه، مخصوصا قسمتهای جذاب و مهمش، لبهاشون تکون میخوره، انگار دارن ورد میخونن زیرلب.

چرا؟