یه دوست دارم که کلا اسم آدمها رو یادش نمیمونه. خیلیا رو دیدم که اینطوری هستن. حالا نه فقط اسم آدمه، بلکه اسم چیزهای مختلف، مثلا اسم ماشینهای مختلف، اسم فروشگاهها، خیابونها. اما به شدت در زمینه به خاطر سپردن اسم آدمها کم استعداد هستن. شاید کلا به طبقه NOUNS حساسیت داره مغزشون و خوب ذخیره نمیکنه. شایدم به شخصیت روانی اجتماعیشون برمیگرده در تعامل با آدمها و محیط.

داستانش چیه ؟ کسی میدونه؟