فراخوان ترجمه منوهای وبسایت جامع علم زبان و جذب مترجم افتخاری در این وبسایت : تیم ترویج جهت ارائه مطالب خود به زبان انگلیسی در وبسایت علم زبان، نیازمند همیاری افتخاری مترجمان عزیز است. در اولین گام منوهای وبسایت قرار است ترجمه شوند. دوستانی که تمایل دارند میتوانند فایل متنی منوهای وبسایت را به نشانی karimi@linguists2b.ir  ارسال کنند.  آدرس وبسایت www.linguists2b.ir