تلگرام ابزار مفیدی برای اشتراک فایلهاست. هر شب یک فصل از کتاب دوازده ستون موفقیت، ورژن صوتی آن، در کانال تیم ترویج زبانشناسی برای دانلود قرار داده میشود. این کتاب یکی از بهترین کتابهایی است که در زمینه موفقیت در بازار ایران عرضه شده است.  استماع ورژن صوتی آن لذت استفاده اش را دوچندان میکند.

https://telegram.me/linguists2b