فراخوان مقاله
 
گروه زبان و گویش در نظر دارد مجموعه مقالات تخصصی در حوزه‌ی زبانشناسی با تأكید بر محور گویش شناسی منتشر نماید. بدین منظور از استادان و پژوهشگران گرامی كه علاقمند به ارائه مقاله‌ی علمی در این حوزه هستند دعوت به عمل می آید تا چکیده‌ی مقالات خود را به همراه اصل مقاله حداكثر تا تاریخ 15 خرداد96 به آدرس ایمیل زیر ارسال فرمایند.

آدرس ایمیل:gooyesh.mirasfarhangi@gmail.com
پژوهشكده‌ی زبانشناسی، كتیبه ها و متون
پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری