تبلیغات
تیم ترویج زبانشناسی - مطالب اسفند 1391

پان ترکیسم و مسائل زبانی

سه شنبه 29 اسفند 1391 13:42
طبقه بندی:برنامه‌ریزی زبانی، 

پان ترکیسم، دیرگاهیست که در ایران و سرزمین های تاریخی ایران شامل، عراق، افغانستان، قفقاز و آسیای میانه، ریشه دوانده است. این ایدئولوژی، در زیر پوست کم آگاهی مردم و بایکوت احتمالا منفعلانه ی رسانه ها، در فضای سایبری، رادیو و تلویزیون های بیگانه، اجتماعات و نشریات دانشجویی و کانون های هواداری فوتبال، ماهیتی آزادی خواهانه، حق به جانب و مرموز دست و پا کرده است. ناسیونالیسم با شعار ملی گرایی، فاشیسم و شوونیسم با آرمان نژادی، صهیونیسم با راهبرد مذهبی و پان ترکیسم با ابزار زبانی خود را مطرح کرده اند. در مکتب گرگ های خاکستری، عامل نزدیکی ترکها، زبان است، بنابراین، زبان شناسان در پیشانی  خط مبارزه ی فکری با آن هستند. صد البته آموزگاران و اساتید پاک نیت زبان های ترکی و همچنین ترک پژوهانی که به طور علمی در گذشته و حال به تحقیق علمی درباره ی زبان های ترکی پرداخته و میپردازند افراد محترمی اند و از دیدگاه علم زبان شناسی با پژوهندگان و آموزگاران دیگر زبان ها هم ارزش هستند. نباید هرکسی را که نام زبان های ترکی را بر زبان آورد، پان ترک دانست. پان ترکیسم یک مکتب ایدئولوژیک است که کلیدواژه ی آن زبان ترکی است و در پس این کلیدواژه که کلمه ی رمزش نیز هست، اهداف سیاسی خاصی را دنبال میکند. اصطلاحات با پسوند "ایسم" ، و  واژه های سرزمین، ایدئولوژی، رسانه، آزادی خواهی و خط مبارزه، نباید زبان شناس را به این باور برساند که قرار است کار سیاسی انجام دهد. برعکس زبان شناسان باید از موضوعات پیرامونی این مساله، سیاست زدایی کنند. آگاهی بخشی به وسیله ی توان علمی، راه حل اول و آخر مساله است.

پان ترکیسم در مناطق مختلف دنیا اهداف خود را به شکل های گوناگونی پیش میبرد و از ابزارهای متنوعی استفاده میکند. جهت تمرکز بیشتر و تقطیع مساله، اهداف و ابزار پان ترکها را تنها در ایران مرور میکنیم.

پان ترکها دو قسم هدف دارند: صوری و واقعی که اهداف واقعی خود را درپس اهداف صوری پنهان میدارند :

اهداف صوری پان ترکها در ایران

کسب حق آموزش به زبان مادری.

 از حقوق طبیعی که طبق قانون اساسی برای هر شهروند ایرانی باید لحاظ شود، حق آموزش به زبان مادری است. پان ترکها به دلیل وجاهت قانونی این موضوع در ایران بسیار روی آن مانور داده اند ولی نه تنها برنامه ی مدونی برای این کار ارائه نکرده اند حتی  نگفته اند که کدام لهجه از کدام گویش از کدام زبان ترکی را میخواهند به کودکان ترک ایرانی آموزش دهند. همان طور که میدانید، زبان های ترکی در ایران متعددند و هر کدام چندین گویش و لهجه دارند. این خواسته ای است به حق ولی از آنجا که هدف راستینشان این نیست، هیچگاه به طور علمی به آن نپرداخته اند و اولویت پیگیریشان نبوده است و صرفا از این حق طبیعی به عنوان ابزار تحریک احساسات ترک زبان های ایران استفاده کرده اند.

به رسمیت شمرده شدن ترکی به عنوان زبان رسمی ایران

طبق اصل پانزدهم قانون اساسی ایران، زبان رسمی کشور، فارسی است. به صراحت در متن قانون ذکر شده که : " زبان و خط رسمی و مشترك مردم ایران فارسی است " . این زبان، زبان اکثریت مردم ایران نیست اما عامل پیوند دهنده ی همین اکثریت با اقلیت فارس است و در یک کلام زبان مشترک ایرانیان است. به زبان علمی، فارسی زبان میانجی اکثریت مردم ایران است. این مساله ریشه ای تاریخی دارد. ترکی گرچه به عنوان زبان جمعیت قابل ذکری از ایران، بر دیگر زبان های ایران اثر گذاشته، ولی هیچ گاه به عنوان زبان میانجی در ایران مطرح نبوده است. از آن سو، فارسی پس از گسترش اسلام، در کنار عربی زبان میانجی جهان اسلام بوده است. به گواهی تاریخ، در عصر صفوی، فارسی، زبان اول ایران، زبان اول امپراطوری مغولی هند گورکانی و زبان دوم امپراطوری عثمانی و زبان اول جهان تشیع بوده است. از سوی دیگر ملاک جمعیتی را مطرح میکنند و در این راستا دست به جمع و تفریقهای جالبی میزنند که حاصل بیشتر آنها این است که درصد ترک زبانان ایران همواره 51% جمعیت کل کشور میشود ! بر فرض اینکه جمعیت ترک زبانان ایران بیش از نصف، یعنی 38 میلیون و اندی باشد، آیا این عده جمعیت بین خود زبان میانجی دارند که آن را به عنوان زبان رسمی به قانون اساسی دیکته کنند؟ مغلطه ی دیگر ایشان در این زمینه، اشاره به وضعیت کشورهایی نظیر سوئیس است. در آنجا چهار زبان فرانسوی، رومانش، آلمانی و ایتالیایی،  زبان رسمی هستند. جدا از اینکه زبانهای  رسمی سوئیس هم خانوادگی زبانی نزدیکی با هم دارند، و ترکی و فارسی ندارند، وضعیت تاریخی و هویتی این کشور مصنوعی نوپا، به هیچ عنوان با ایران که سده ها زبان فارسی زبان میانجی آن بوده، قابل مقایسه نیست. 

رفع بی عدالتی از مناطق ترک نشین ایران

مبارزه با بی عدالتی، فقر و فساد آرمان همه ی انسانهای آزاده است. به گواهی آمار و اسناد، بیشترین سهم اشتغال نصیب مناطق ترک نشین شده و آن که باید در این زمینه بنالد، لک و لر و کرد است نه ترک. در زمینه پیشرفت صنعتی آذربایجان و پیشگامی این خطه ی عزیز در هنرها و فنون جدید، همه بسیار دیده و شنیده ایم. همچنین مناطق ترک نشین دارای بهترین مراکز آموزش عالی هستند. در بقیه فاکتورهای رفاهی سطح آذربایجانیان و ترکان ایران، شکرخدا، یک سروگردن از بقیه مردم ایران بالاتر است و اگر بی عدالتی وجود دارد، برای دیگر مردم ایران نیز هست.

اهداف واقعی پان ترکها در ایران

تضعیف هویت ایران

زبان فارسی که در سده های اخیر با ایدئولوژی غالب ایران، تشیع، عجین شده، و بالطبع حالاتشان برهم موثر است، در تیررس مستقیم پان ترکها قرار گرفته است. ادعاهای غیر علمی و نژادپرستانه ای نظیر اینکه فارسی لهجه ی سی وسوم عربیست یا زبان فارسی بر طبق اصول آوایی نیست یا زبان فارسی در برابر ترکی حقیر است در کنار دزدی هویت نظامی گنجوی و مولانا جلال الدین بلخی و سایر مشاهیر جهانی ایران شمار اندکی از فعالیتهای تخریبی ایشان در این راستاست. همانطور که میدانید، زبان یکی از ارکان قدرت یک کشور است . فارسی که که به همراه زبان یونانی یکی از زبان های کلاسیک دنیاست، از داشته های ملی ما به شمار میرود. همچنین استهزاء و واپس نمایی عقاید تشیع از دیگر اقدامات ایشان است، غافل از اینکه این عقاید ریشه در فرهنگ ایران پیش از اسلام نیز دارد و به سادگی از فرهنگ ایرانیان منفک نمیشود. طرح مسائل نابخردانه توسط این افراد، افکار و رفتارهای مشابهی را در دیگر اقوام نژادی و زبانی ایران برانگیخته که هرچند اندک، ولی زنگ خطریست برای کیان مملکت. ضعف ایران هدف دیرینه ی دشمنان آن بوده است.

تضعیف زبان ها و گویش های متعدد ترکی

بسیاری از مدرسین زبان های ترکی جو به وجود آمده توسط پان ترکها و واکنش طبیعی ایران نسبت به آن را برای امور آموزشی مناسب نمی بینند و بسیار با احتیاط کار میکنند . حتی در مواردی عطای کار آموزشی را به لقای آن میبخشند. بدیهی است در این میان آن کسی که ضرر میکند ترک زبانان ایران هستند که به واسطه ی فضای متشنج و سیاسی به وجود آمده، از حق طبیعی فراگیری زبان مادری خود، محروم میشوند. همچنین پان ترکیسم سعی در القای یک زبان واحد برای مناطق ترک نشین خاورمیانه  دارد . الگوی آن  ترکی استانبولی است. بدیهی است که در این میان حقوق آذربایجانی های ترک زبان و ترکمانان و دیگر اقلیت های زبان های ترکی ضایع میشود.

دلسرد کردن ترک زبانان از دولت و دور کردن آنها از حکومت

بدبختیهای زندگی از چاله ی خیابان تا مسائل کلان اقتصادی را یکسره و به طور کامل گناه دولت مرکزی دانستن و نیک بختیها و روزگاران خوش را به سبب همجواری با ترکیه و آذربایجان و دولت یک ساله ی پیشه وری در شصت سال پیش قلمداد کردن نمونه ای از فعالیتها در این جهت است. بی اعتمادی بین سران دولت و مردم باعث کم رنگ شدن حاکمیت و ضعف دولت مرکزی است. این امرهمواره در کمین ایران است.حاشا که چنین شود.

تفرقه انداختن بین مردم ترک زبان و سایر ملت ایران

جدا کردن مسائل زبانی، میهنی و فرهنگی خود از دیگر اقوام ایرانی، به طعنه و کنایه، افغانی خواندن ایرانیان و کابلی خواندن تهرانیان، و تمسخر سایر اقوام ایرانی، نمونه هایی از این اقدامات است. ایجاد حس دیگرگونه بودن، تافته ی جدا بافته بودن و ایرانی نبودن در بین ترکان ایرانی، نوعی تجزیه طلبی فرهنگی - اجتماعی و نژادپرستی محسوب میشود.در موارد بسیاری زبان ترکی را قانون مندترین زبان دنیا میدانند! یا گاهی از این صحبت میکنند که زبان ترکی مادر تمام زبان های دنیاست! ادعاهای مضحکی که به واسطه ی محتوای نژادپرستانه اش به درد نشریات طنز هم نمیخورد. همچنین بسیار شنیده ایم و خوانده ایم که ایشان مسئله ی اکولوژیکی دریاچه ی ارومیه را به حسادت "فارسهای کویرنشین اصفهان و یزد" نسبت میدهند! بزرگ نمایی منابع طبیعی یک منطقه حس غرور کاذب به مردم آن منطقه میدهد. 

تجزیه خاک ایران

به منظور تحقق این هدف ، پان ترکها، رسم اطلس های زبانی و محصور کردن جزائر زبانی نظیر افشارها و خلج ها در نقشه ی موهوم " آزربایجان جنوبی" را در سرلوحه ی کار خود قرار داده اند. احتساب تهران به عنوان دومین شهر بزرگ ترک نشین دنیا از سوی اینان در حالی صورت میگیرد که زبان اول و آخر رایج تهران فارسی با لهجه ی اصیل تهرانیست. شما یک مغازه در تهران پیدا نمیکنید که اگر برای اولین بار به آن وارد شوید و حرفی نزنید، سخن به فارسی نیاغازد. هم چنین شهرهایی نظیر همدان و اراک را که در کنار مراکز ترک نشین قرار دارند، جزء " آزربایجان جنوبی " قلمداد میکنند درحالیکه زبان اکثریت مردم این دو شهر فارسی است و تنها زبان رایجشان نیز فارسیست.

ابزار پان ترکها در ایران


EIN FINE

پنجشنبه 24 اسفند 1391 15:05
طبقه بندی:یادگیری زبان دوم، واج‌شناسی، 

خطای رایج کودکان ایرانی هنگام یادگیری انگلیسی :

I'm fine
Ein fine

سر کلاس هایم خیلی دقت کردم. شاید 90 درصد بچه ها این خطا را داشتند، و جالب اینکه حس نمیکردند که اشتباه میکنند حتی پس از آنکه به آنها خطایشان را متدکر میشدم!

چرا این خطا انجام میگیرد و چرا حس نمیکنند اشتباه میکنند ، حتی پس از آنکه به آنها گفته میشود که اشتباه داشته اند؟


ویدئوی سخنرانی علمی استیون پینکر متخصص علوم شناختی در مورد زبان در موسسه تد با زیرنویس فارسی.
وی استاد دانشگاه هاروارد و استاد خانواده جوهستون در گروه روانشناسی دانشگاه هاروارد است. او به دلیل طرفداری از روانشناسی تکاملی و نظریه محاسباتی ذهن، مشهور است.

[http://www.aparat.com/v/fwCY0]
استیون پینکر ، زبان شناس و متخصص علوم شناختی

در کتابهایی کمتر دانشگاهی، او زبان را به عنوان یک "غریزه" یا سازگاری بیولوژیکی که توسط انتخاب طبیعی شکل گرفته، مورد استدلال قرار می‌دهد. در این نقطه نظر، او در مقابل نوام چامسکی و دیگر کسانی است که توانایی انسان برای یادگیری زبان را محصول جانبی سایر سازگاری‌ها می‌دانند.


تمایز شمار و ناشمار

یکشنبه 20 اسفند 1391 18:22
طبقه بندی:زبان‌شناسی شناختی، 

تمایز شمار-ناشمار در اصل نتیجه ی یک پدیده ی شناختی ( و نه صرفا دستوری ) است و گویشور زبان با استفاده ی بجا از دستور نتایج این پدیده را بیان کرده و در راستای رفع نیاز خود، با به کار گیری تابع تحدید، به تعریف و بازتعریف اشیای پیرامون می پردازد.

این نتیجه گیری مقاله ی جدیدا منتشر شده  احسان امجدیان و مجید علائی دانشجویان دکتری علوم شناختی و زبان شناسی  دانشگاه های کارلتون و بوعلی با عنوان :
 " شمارش، شناخت، تمایز اسامی شمار و ناشمار: معناشناسی عدد "
در فصلنامه تازه های علوم شناختی است.

برای دانلود این مقاله اینجا را کلیک کنید


تئوری تغییر زبان آذربایجان از آذری به ترکی را به احمد کسروی نسبت میدهند. همچنین ممکن است علاوه بر آذری، زبان های دیگری نیز در آذربایجان به غیر از ترکی بوده باشد که در گذر تاریخ به مرور فراموش شده باشند، مثل کردی و تالشی معاصر، و زبان اکثریت آذربایجان به مرور به ترکی تغییر کرده باشد.

دیروز یکی از بچه های محله دولت آباد کرج را دیدم. ایشان اطلاعاتی در مورد خود و تبار خانوادگی خود و همچنین زبان خانواده اشان به من داد که نظیر آن را در بسیاری دیگر از مناطق ایران و جهان میتوان مشاهده و ثبت کرد.

چیزی که من در اینجا با توجه به اطلاعات ایشان ثبت میکنم از این قرار است :

نسل اول از طایفه چگنی لرستان، ساکن منطقه چگنی لرستان واقع در غرب خرم آباد، دامنه غربی اسپیکو یا همان سفیدکوه، زبان : یکی از گویش های لری
نسل دوم تبعید به روستاهای قزوین، زبان : همان لری
نسل سوم زبان : لری و ترکی
نسل چهارم زبان : ترکی و لری
نسل پنجم زبان : ترکی
نسل ششم ساکن کرج زبان : ترکی و فارسی، که این همشهری ما از همین نسل است. جالب اینکه خود را ترک نمیداند و میگوید لر هستم.

گرایش آذربایجان به ترکی آن گونه که مرحوم استاد احمد کسروی مطرح کرده بودند بسیار افراطی بوده و  منتقدان بسیار داشته است. ایشان آغاز این روند را از روزگاران بسیار دور میدانستند. همچنین توضیحی در مورد اینکه چرا سایر مناطق ایران ترک نشدند، نداده بودند. یک فرضیه این میتواند باشد که ترک شدن آذربایجان از زمان انتخاب تبریز به مرکز اقامت ولیعهدهای شاهان ایرانی از روزگار صفوی صورت گرفته است و به تدریج تنها بر روی مناطق اطراف اثر گذاشته است. همانطور که خانواده صفوی بر اثر نفوذ ترکان از کرد به ترک تغییر ماهیت داد، بعید نیست که ترک شدن مناطق تحت سلطه آنها بر اثر تبعیدهای اجباری و دیگر عوامل اجتماعی و سیاسی نظیر آنچه که در مورد طایفه چگنی و بسیاری دیگر از طوایف ایران در روزگار معاصر ثبت شده، صورت گرفته باشد.


کارگاه خط و نظام نوشتاری دکتر کورش صفوی چهارشنبه 16 اسفند در دانشگاه علامه با استقبال خوب و قریب به صد نفری اساتید و دانشجویان زبان شناسی و رشته های مختلف برگزار شد. فایل ارائه مباحث این کارگاه که بنده  ضبط کردم از ساعت 9 و نیم به بعد است. متاسفانه در برنامه ی کارگاه که برای من ایمیل شده بود ، ساعت ارائه مباحث 9 و نیم اعلام شده بود. خواننده محترم وبلاگ، خانمی که با امضای فانوس کامنت میدهند فایل ضبط شده ی خود را برایم ایمیل کردند که از حدود ساعت 9 و ربع است. برای به اشتراک گذاری  فایلها از استاد اجازه گرفتم. مانعی ندیدند. همچنین در این کارگاه جزوء ای به صورت دست برگ عرضه شد. اگر کسی از دوستان فایل این جزوء را دارد برایم بفرستد تا در اینجا آن را به اشتراک بگذارم.

برای دانلود فایل ارائه مباحث اینجا را کلیک کنید ( به روز شد )

پس از ارائه مباحث و نیم ساعت استراحت، 45 دقیقه پرسش و پاسخ برگزار شد.

برای دانلود فایل پرسش و پاسخ اینجا را کلیک کنید


دانلود 8 کتاب فلسفه ی زبان

سه شنبه 8 اسفند 1391 12:05
طبقه بندی:فلسفه‌ی‌زبان، 

هشت کتاب که به موضوعات مختلف فلسفه ی زبان مربوط میشوند را در قالب یک فایل 17 مگابایتی فشرده کرده ام. امیدوارم مورد استفاده پژوهشگران و دانشجویان قرار بگیرد.

مشخصات کتابها ازین قرار است :


2007 How to Think About Meaning by Paul Saka
Philosophy of Language
Key Ideas in Linguistics and the Philosophy of Language, Siobhan Chapmanm, Edinburgh University Press,2009
Lakoff, George - philosophy in the flesh
Linguistic Philosophy
Metaphor and Continental Philosophy From Kant to Derrida
Philosophy of Syntax,2010
The Body in the Mind The Bodily Basis of Meaning, Imagination, and Reason by Mark Johnson 1987
                                                   
                                                                           
   
لینک دانلود


 • تعداد صفحات :2
 • 1  
 • 2  
تیم ترویج زبانشناسی

در اول بهمن 94 پس از 4 سال فعالیت مستمر وبلاگ زبانشناسان آینده، تیم کشوری ترویج دانش زبانشناسی با هدف کارآفرینی در این رشته و به واسطه تحرک این وبلاگ در فضای مجازی کشور تشکیل شد و فعالیت عملی خود را به فضای واقعی آورد تا سرانجام این وبلاگ به هدف خود رسیده باشد.
***************
کانال تلگرام https://telegram.me/linguists2b
صفحه فیسبوک https://www.facebook.com/linguists2b


نظرسنجی

 • تیم ترویج با همکاری یکی از موسسات آموزشی تهران در نظر دارد چند کارگاه تک‌درس و نیز مرور تست آزمون دکترای زبانشناسی، با ظرفیت محدود، برگزار کند. با توجه به سرفصل، از نظر شما داوطلب فرهیخته، مهمترین تک‌درس کنکور کدام است؟

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :