تبلیغات
تیم ترویج زبانشناسی - مطالب آبان 1392

سیر تحول زبانشناسی تطبیقی

پنجشنبه 30 آبان 1392 18:55
طبقه بندی:زبان‌شناسی تاریخی، 

مطلب زیر را در وبلاگ آقای سامان دلخواه جالب دیدم.

مطلب زیر خلاصه ای از مقاله ارائه شده در زمینه پیدایش علم زبانشناسی تطبیقی است 

سیر تحول زبانشناسی تطبیقی

1583 – توماس استیونس در نامه ای به شباهت زبان سانسکریت اشاره کرد اما تا سال 1957 چاپ نشد.

1586 – فیلیپو ساستی در نامه ای به شباهت های زبان سانسکریت و ایتالیایی اشاره کرد اما تا سال 1855 چاپ نشد.

1767 – کوردو گزارشی شخصی به انستیتو فرانسه مبنی بر شباهت های واژگانی و ساختواژی میان سانسکریت و لاتینی ارسال کرد اما تا چهل سال بعد منتشر نشد.

1786 – سر ویلیام جونز اولین کسی بود که شباهت های زبان سانسکریت با زبان های لاتینی، یونانی، گوتیک، سلتی و فارسی را صورت بندی کرد و پیش نهاد.

برادران شلگل (بر اساس کلمات واژگانی)

برادران شلگل (آگوست ویلهلم فون و کارل ویلهلم) به مطالعات هندیک و ایرانی علاقه داشتند. آنها اولین مطالعات رده شناسی را پیش نهادند. رده شناسی آنها بر ضوابط ساختواژی استوار بود.

   زبانهای گسسته                       زبان چینی

  (Isolating Languages)

 (دارای قواعد ساختواژی)      

 


 1زبان های پیوندی                

 (Agglutinative Languages)

 


2 زبان های تصریفی   

     (Inflectional Languages)

 

1- زبان هایی هستند که در آنها هر وندی یک معنا و یک صورت دارد و وندها در ترکیب زنجیره وار پشت سر هم قرار می گیرند. مانند زبان ترکی یا بیشتر زبان های سرخپوستان آمریکا.

     2- زبان هایی هستند که وند های آن ها معانی ترکیبی دارند و طبق تصریف اسمی یا تصریف فعلی از یکدیگر متفاوت می مانند. مانند زبان های لاتینی و یونانی.

 

برادران گریم (بر اساس قوانین آوایی)

قانون گریم:

1- همخوان های انفجاری بی واک یونانی در ژرمن کهن به همخوان های سایشی بی واک و متناظر آنها تغییر یافتند و باز همین ها در آلمانی علیای جدید به همخوان های واک دار متناظرشان تحول یافتند.

2- همخوان های واک دار یونانی در ژرمنی کهن به همخوان های بی واک و در آلمانی به همخوان های سایشی بدل شدند.

3- همخوان های سایشی بی واک یونانی هم در ژرمنی کهن به انفجاری های واک دار و در آلمانی جدید به انفجاری های بی واک تحول یافتند. 

یونانی            p b f        t d y          k g x

ژرمنی کهن     f p b         y t z          x k g

آلمانی جدید    b f p        d z t          g x k 

شلایخر

استعاره شجره نامه:

زبانشناسی را باید شاخه ای از زیست شناسی و زبان را یک اندامواره در نظر آورد زیرا صاحب دستگاهی زیست شناختی است که هم یادگیری زبان و هم استفاده از آن را تنظیم می کند. هر زبان نماینده شاخه ای در شجره نامه مختص  تکامل زبان هاست. تمامی تغییرات زبان ناشی از نفوذ فساد انگیز نسل های بعدی و تنبلی آنها می باشد. وی به بازسازی زبان هند و اروپایی پرداخت که در نهایت مورد تایید قرار نگرفت.

ماکس مولر

زبانشناسی در زمره علوم طبیعی و شاخه ای از زیست شناسی است. ولی زبان اندامواره نیست و علم زبان هیچ ربطی با نظریه های محض ندارد، تنها به گردآوری واقعیات می پردازد و آن را شرح و وصف می کند. زبان تک هجایی است و هر عنصر تک هجا یا هر ریشه ای بیان کننده مفهومی معین است. دو فرایند در زایش و بالش زبان:

1- باززایی گویشها: گویشی خاص در نتیجه بروز عوامل سیاسی و دیگر عوامل اجتماعی به پایگاه زبانی تازه راه می یابد.

2- فساد آوایی: زبان از مرحله تک ریشه ای (تک هجایی) از طریق فساد آوایی به مرحله پیوندی و سپس مرحله تصریفی تحول یافته است.

دوئایت ویتنی

منتقد و مخالف نظریه زیست شناختی شلایخر و مولر بود. زبان اندامواره نیست. از نظر او زبان نهادی است که از دل نیاز بشری به ارتباط پیچیده و به موجب یک قرارداد تلویحی اجتماعی شکل گرفته و تکامل یافته است.


کتاب گویش لکی، تالیف دکتر رضا آزادپور از سوی انتشارات «نگاران نور» اخیراً به بازار نشر عرضه شده است.

به گزارش لور، این کتاب برگرفته از پایان نامه مقطع دکتری رضا آزادپور است که گویش لکی در استان لرستان را با رویکرد زبان‌شناختی، مورد کنکاش قرارداده است و برای نخستین بار گویش لکی را بر پایه مبانی آواشناسی و دستوری با متد علمی بررسی، کرده است.

این کتاب در ۳ بخش آواشناسی، قواعد دستوری و شناخت واژگان، تدوین شده است. در بخش آواشناسی به شرح ویژگی‌های آوایی گویش لکی مانند واکه‌ها، هم‌خوان‌ها، عناصر زبرزنجیری و واژگان دخیل در گویش لکی پرداخته است.

در بخش دوم، شکل کامل قواعد دستوری گویش لکی را بررسی کرده‌اند و بالاخره در بخش سوم برخی از مهم‌ترین واژگان این گویش را در قالب ۲۰ موضوع شرح و معنی کرده‌اند و واژگان لکی را با اغلب گویش‌های ایرانی تطبیق داده‌اند.عبارت " زبان کردی " همان قدر نادقیق و عوامانه است که عبارت " زبان ایرانی" . در مواجهه با خارجیها میگوییم " ایرانی " حرف میزنیم و منظورمان " فارسی معیار ایران " است و نه سورانی، گیلکی و یا بلوچی. گرچه خیل عظیمی از ایرانی ها به این زبانها حرف میزنند  . در مواجهه با کردها میگوییم " کردی " حرف میزنند و " زبانشان کردی " است. در مواجهه با ترکها هم همینطور. شاید برای ما فرق نکند که این ترکی "استانبولی" است یا "تبریزی" اما برای اهل فن "خیلی فرق میکند". علت این است که " نمیدانیم " زبانشان دقیقا چیست ولی " میدانیم " هویتشان چیست. نکته ای که در مورد فارسی و ایرانی برعکس است. دقیقا همه ما میدانیم منظورمان از فارسی چیست و وقتی به صورت مجازی به جای فارسی میگوییم ایرانی، منظور را گم نمیکنیم.
در هنگام صحبتهای عادی و روزمره به کار بردن عبارات " زبان کردی " "زبان ترکی " "زبان فارسی" و یا " زبان لری" مشکلی پیش نمیاورد، اما وقتی در کلاس درس و یا محضر مباحثات زبانشناسی و مخصوصا گویش شناسی نشسته ایم " باید " دقیق باشیم. مثلا لری خرم آباد و لری بویر احمدی بسیار با هم متفاوتند گرچه هر دو لری هستند و ذکر پسوند محل و یا قومی که به آن نوع لری صحبت میکنند لازم است.
شماری از گویشوران زبانهای ایرانی  تحت عنوان قوم کرد در مناطقی از ایران ، عراق و ترکیه و دیگر جاها زندگی میکنند. این قوم آنقدر جمعیت و نفوذ فرهنگی سیاسی دارد که گاهی حتی از آن به عنوان ملت کرد یاد میشود. با وجود این همبستگی قومی بالا ، در مناطق کردنشین زبانهایی وجود دارند که تحول تاریخی شان متفاوت از دو زبان غالب آنها، کرمانجی و سورانی ،است. زبانهای گورانی هورامی و زازاکی نمونه های شناخته شده تر این دسته از زبانها هستند. بنابراین به زبان فنی زبانشناختی ، عبارت " زبان کردی " پذیرفته نیست، مگر اینکه اشکالی ایجاد نکند. مثلا در هنگامی که درباره یک ویژگی زبانی که برای تمام زبانهای کردها عمومیت دارد صحبت میکنیم اشکال چندانی پیش نمی آید اگر از عبارت کلی " زبان کردی " استفاده کنیم، به شرط اینکه یادمان نرود که این عبارت همان قدر کلی است که عبارت "زبان ایرانی" .
زبان لکی یکی از زبانهای ایرانی است که با زبانهای غالب مردم کرد قرابت های بسیاری دارد و از جهات بسیاری با آن زبانها، هم سرشت و هم سرنوشت است. ولی اینکه رابطه ی خواهری یا دختری بین زبان لکی و یکی یا چندی از زبانهای کردی وحود دارد محل سوال است و هیچ پژوهشگر هشیاری با حدس و گمان در این باره اظهار نظر نمیکند. خلاء زبانشناختی تاریخی زبان مادی و ارتباط آن با زبانهای ایرانی نو نیز به سبب سکونت مردم لک و کرد در منطقه مشابه سکونت مادها از سوالات پیش روی پژوهشگران زبانهای ایرانی است که در این رابطه قطعا تاثیرگذار است.
 قرابتهای فرهنگی اقوام کرد و لک و تلقی که از زبان شهرها و بخشهای کوچک غرب کشور هست نیز بر پیچیدگی موضوع می افزاید. مضاف بر این به سبب همسایگی لکها و کردها، تبادلات زبانی و فرهنگی بین این دو قوم صورت گرفته است.
چیزی که این دو قوم را از هم متمایز میکند از نظر زبانی این نکته است که یکپارچگی زبانی قوم لک بیشتر از قوم کرد است. در مناطق قوم لک همه لک زبان هستند و به یک زبان واحد صحبت میکنند و تفاوتها حقیقتا لهجه ای است و حتی گویشی هم نیست. ولی در کردستان بزرگ شما با تنوع زبانی سروکار دارید و دهها گویش این زبانها و صدها لهجه. یک علت این امر شاید جزیره شدن زبانی برخی زبانها در میان زبانهای کرمانجی و سورانی باشد. موردی که درباره لکی صدق نمیکند.
علاوه بر موارد بالا کمبود منابع مطالعاتی در مورد لکی را اضافه کنید. در مواردی هم که خواسته باشند در مورد زبان لکی تحقیق کنند به متونی ارجاع داده اند که از عبارت " زبان کردی " استفاده کرده اند و زبان لکی را احتمالا به سبب چالشهایی که ذکر شد تحت عنوان " شاخه کردی جنوبی" ذکر کرده اند.
 استفاده از عیارات جغرافیایی در توصیف زبانها همانقدر دم دستی و از روی ناچاری است که استفاده از عبارات قومی. اگر امکان توصیف برحسب مشخصه های زبانی و نامهای خاص باشد این اجبار از بین میرود.


یک مقاله در مورد رسم نمودار درختی

شنبه 25 آبان 1392 12:05
طبقه بندی:نحو، 

رسم نمودار درختی فوت و فن داره. این مقاله راه و رسمش رو معرفی میکنه و همینطور چند تا تکنیک و راهکار پیشنهاد میده.

کلیک کنید


نمونه سوال دستور گشتاری

شنبه 25 آبان 1392 11:59
طبقه بندی:نحو، 

این نمونه سوال مال پایان ترم دانشگاه ویسکانسین مدیسن هست. با این حال اگه انگلیسیتون هم خوب نیست میتونید بخونیدش.

برای دانلود کلیک کنید


چندتا نمودار درختی حل شده است که شاید براتون جالب باشه دیدنش

کلیک کنید


تشابه اسمی دیلمی و دیمیلی ، که از زبانهای ایرانی هستند، هفته گذشته در کلاس گویش موجب شد که در مورد زبان دیمیلی پرسش و پاسخی داشته باشیم. نام دیگر دیمیلی، زازایی است. دیمیلی را دیمیلکی و زازایی را زازاکی نیز خوانده اند. دیمیلی‌زبانها عضوی از ملت کرد هستند اما ظاهرا زبانشان با مجموعه زبانهای کردی متفاوت است و با زبان گورانی قرابت دارد. همچنین مذهب آنها علوی است برخلاف کردها که سنی مذهب هستند.
و مورد دیگر اینکه : در حین مطالعه وب سایتها و وبلاگهای زبانشناختی که به زبان انگلیسی نوشته شده بودند دیدم که گورانی را Guarani نوشته اند، که اشتباه است. گوارانی زبان کشور پاراگوئه است و گورانی یکی از زبانهای ایرانی محسوب میشود. در تلفظ فارسی هم گاهی،گورانی را بر وزن تورانی میخوانند. تلفظ دقیق آن با ow هست . ( بر وزن سورانی ، همان زبان کردی سنندجی که شناخته شده تر هم هست).

کتاب دستور زبان دیمیلی که دانلود میکنید را تری لین تاد (1985) از دانشگاه میشیگان امریکا نوشته است.

این هم لینک دانلود مستقیم کتاب دستور زبان دیمیلی یا همان زازاکی

در نقشه زیر مناطق سکونت گویشوران دیمیلی به رنگ ارغوانی تیره نشان داده شده است:

 • تعداد صفحات :2
 • 1  
 • 2  
تیم ترویج زبانشناسی

در اول بهمن 94 پس از 4 سال فعالیت مستمر وبلاگ زبانشناسان آینده، تیم کشوری ترویج دانش زبانشناسی با هدف کارآفرینی در این رشته و به واسطه تحرک این وبلاگ در فضای مجازی کشور تشکیل شد و فعالیت عملی خود را به فضای واقعی آورد تا سرانجام این وبلاگ به هدف خود رسیده باشد.
***************
کانال تلگرام https://telegram.me/linguists2b
صفحه فیسبوک https://www.facebook.com/linguists2b


نظرسنجی

 • تیم ترویج با همکاری یکی از موسسات آموزشی تهران در نظر دارد چند کارگاه تک‌درس و نیز مرور تست آزمون دکترای زبانشناسی، با ظرفیت محدود، برگزار کند. با توجه به سرفصل، از نظر شما داوطلب فرهیخته، مهمترین تک‌درس کنکور کدام است؟

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :