تبلیغات
تیم ترویج زبانشناسی - مطالب اسفند 1394

مازندران بر اساس آخرین تقسیمات کشوری دارای 19شهرستان به نام های آمل ، بابل ، بابلسر ، بهشهر ، تنکابن ، جویبار ، چالوس ، رامسر ، ساری ، سوادکوه ، قائمشهر ، گلوگاه ، محمود آباد ، میاندرود، نکا ، نور ، نوشهر، فریدونکنار و عباس آباد ، 56 شهر، 49 بخش، 113 دهستان و 3697 آبادی می باشد. اهالی مازندران به زبانهای فارسی و گویش مازندرانی تکلم می کنند . گویش مازندرانی که بازمانده زبان ایرانیان قدیم (پارسی میانه) است تقریباً در همه جای استان متداول است .  
زبان یاگویش طبری (مازندرانی) از زبانهای كهن ایران بوده كه بنا بر اندك نشانه باز مانده از پیشینیان ، زمانی یكی از حوزه های پربار زبانی كرانه های جنوبی دریای مازندران، دامنه های شمالی البرز و بخش گسترده ای از شمال ایران بوده است كه هنوز شمار فراوانی از تیره ها و گروه های ایرانی بدان سخن می رانند.
از منظر زبان است كه شمار زیادی از مردم كشورمان به گنجینه های گهربار میراث فرهنگی گذشتگان و تمدن دیرینه این سامان راه جسته و پژوهشگران از دریچه آن به سنتها، سروده ها، چكامه ها، افسانه ها، اساطیر و تاریخ این مرز و بوم ژرف گرانه می نگرند.
در مناطقی از این حوزه زبانی است كه هنوز می توانیم شاهد ماندگاری و كاربرد آن باشیم. مناطقی كه از غرب به شرق، دهكده های كوهستانی قصران كهن شامل روستاهای اوشان ، فشم و آبادیهای دماوند، گاجره، شمشك و از دیگر سو چهاردانگه و دودانگه هزار جریب ، دهستانهای شاه كوه و شاهواركتول، فیروز كوه، سوادكوه، لاریجانات، كوهستانهای بندپی و چلاو، هزار و دو هزار را در برمی گیرد.
امروز بیشتر مردم در یكی از پر جمعیت ترین جلگه های كشور، از تنكابن، عباس آباد و محال ثلاث در غرب و علی آباد كتول در شرق استان مازندران (یعنی از رویان و استندار، طبرستان و استار آبادكهن) در این حوزه زبانی قرار دارند و به آن سخن می گویند كه شماری بالغ بر چهار میلیون نفر از جمعیت كشورمان را در بر می گیرند.
اغلب پدیده ها، آثار خطی و نوشتاری زبان طبری در گذر هزاره ها و سده ها به سبب تاراج بیگانگان از یك سو و از سوی دیگر به دلیل نابخردی، بی كفایتی و درگیریهای پیوسته اسپهبدان، امیران و ملوك تیره های بومی، به دست نابودی سپرده شد.
برگردان قرآن كریم به زبان طبری ، نگارش "مرزبان نامه"، "نیكی نامه"، "تاریخ رویان" ، اشعار منسوب به" امیر پازواری" ، "امیر مازندرانی" و "سیتی نساء" (خواهر طالب آملی)، به این زبان گواه بر ژرفایی، گستردگی و توانایی این زبان در بیان اندیشه های مذهبی، فلسفی و اجتماعی است.
مجموعه این داشته ها گواهی می دهد كه زبان طبری زمانی از چنان گستره ای در واژگان دستور و توانایی در بیان اندیشه برخوردار بود كه بسیاری از ادبا و نویسندگان آثار تاریخی، فرهنگی و هنری خود را با این زبان نگاشته اند.
بی تردید می توان گمان برد كه شمار زیادی از این گونه آثار زبان طبری نابود شده و یا هنوز ناشناخته مانده و در دسترس پژوهشگران قرار نگرفته است.

گویش مازندرانی مرکب از چند زبان کهن است که اسکلت اصلی آنرا زبان فارسی تشکیل میدهد. و چون بیشتر افعال آنرا فعلهای فارسی و یا آندسته از افعالی که ریشه ی فارسی دارند تشکیل می دهد ، گویش مازندرانی (طبری) زیر شاخه ی زبان فارسی محسوب می گردد.البته در اینجا منظور از فارسی ، زبان فارسی امروزی نیست بلکه منظور فارسی میانه است یعنی آن زبانی که در دوران ساسانیان بدان تکلم می شده است ، با اندکی تغییر. حتی در بعضی موارد واژه هایی از فارسی هخامنشی و ساسانی با تغییر در لهجه ،هم اکنون نیز در مازندران کاربرد دارد که به مثالهایی از آن اشاره خواهم کرد.برای همین است که بی گمان گویش مازندرانی ، گنجینه ای از زبان فارسی است. پس از کلمات فارسی بدنه ی اصلی گویش مازندرانی را واژه های طبری ،یعنی زبان باستانی مازندران (تپورها) تشکیل می دهد این واژه ها که هم اکنون نیز استعمال می شوند قطعا ریشه ی فارسی ندارند. در کنار آن به مقدار کمتر واژه هایی به زبان سانسکریت نیز در گویش مازندرانی وجود دارد.علاوه بر آن آقای طیار لموکی مولف کتاب مازندران باستان معتقد است برخی از واژه های مورد استعمال در گویش طبری ریشه ی سومری دارند مثلا در زبان سومر باستان به گوسفند جوان می گفتند: سی لا (sila) ،این واژه با همین معنی در مازندرانی (silek) تلفظ می شود.حال به چند مثال دیگر در مورد واژه های فارسی کهن ،میانه و طبری که هم اکنون نیز در گویش مازندرانی  استعمال می شوند توجه کنید.  
در زبان فارسی هخامنشی واژه ی وهرگ (vahrag) به معنی گرگ است ،در مازندرانی برای گرگ از واژه ی ورگ (verg) استفاده می شود. در گویش مازندرانی برای پر حرفی از کلمه ی ساسانی سرو وش ( serovesh) استفاده می شود که ریشه ی سرایش را در این واژه می بینیم یا کلمه ی ساسانی ورزو (verzo)به معنی گاو نرکه مازندرانی آن با همین معنی ورزا (verza) تلفظ می شود. .خاطر نشان می کنم که تقریبا بیشتر افعال ولغات فارسی مورد استفاده در مازندرانی مانند مثال فوق دارای ریشه ی فارسی میانه هستند.
 مثالی از چند واژه ی طبری ازانبوه کلمات این زبان باستانی که در مازندرانی امروزی کاربرد دارند:
         طبری..................................................................فارسی
 ددا (deda)..................................................................خواهر
گگه (gageh).................................................................برادر
ریکا (rika)...................................................................پسر
کیجا (kiga)...................................................................دختر
لاچ (lach) ....................................................................دهان
اری (ari) .....................................................................لثه
کش (kash) ..................................................................پهلو
 تلا (tela) ....................................................................خروس
کرک (kerk) ................................................................مرغ
این نمونه ا ی کوچک از واژه های طبری بود که برای آشنایی خوانندگان گرامی دراین مقال آوردم.
پیش از حضور آریاییها به فلات ایران و از جمله خطه مازندران در این بخش از جنوب دریای مازندران اقوام تپوری زندگی می كردند و به نام این قوم ، این سرزمین را تپورستان نامیدند.
تا این كه از اواخر قرن ششم هجری قمری و اوایل قرن هفتم واژه مازندران به همراه واژه طبرستان به این سرزمین گفته شد و آرام آرام واژه مازندران جایگزین واژه طبرستان شد.
با عنایت به اینكه در شاهنامه فردوسی نام این سرزمین، "مازندران" آمده است، این واژه جدید نیست و نباید زبان و فرهنگ آن دستخوش عوامل بیرونی گردد.
زبان طبری كه طی چند سده به عنوان زبانی غیرمكتوب و محاوره ای به حیات خود ادامه داده ناگزیر به گویش ها و لهجه هایی متفاوت و گاه متناقضی تقسیم شد.
ازاین گذشته حضور تیره ها و طوایف مهاجر در منطقه به ویژه مناطق جلگه ای و آمیزش مردم بومی با مهاجران و همچنین گستردگی رفت و آمدهای بومیان با مردم سایر مناطق استان و كشور طی دو سده اخیر و رواج گسترده رسانه های گروهی متكی به زبان امروزین پارسی و نفوذ واژگان نواحی همجوار در محاورات مردم ، گویش جلگه ها را با دگرگونی های آشكاری نسبت به چند دهه پیش همراه ساخت.
هر چند این در آمیزی دگرگونی در گویش برخی از مناطق جلگه ای ضرورت گردآوری و ثبت آنها را منتفی نساخت اما گویش جلگه به عنوان تنها پایه و مبنای گردآوری و پژوهش زبان طبری را فاقد اعتبار كرد.
در این میان گویش نواحی كوهستانی به طور طبیعی از اصالت و سلامت بیشتری برخوردار بوده كه می بایست پایه پژوهش و گردآوری ها قرار بگیرد از این رو پژوهشگران این پدیده، با اتكا به نظر صاحبنظران استان و كشور و همچنین با رایزنی های پیوسته با مراكز علمی و فرهنگی و استفاده از تجارب علمی و عملی خود، چارچوب مدونی را جهت شروع كار پی ریزی نمودند.
بررسی كارشناسانه در جلگه ها و سپس نواحی كوهستانی موجب شناسایی دوازده لهجه مختلف درمازندران شده است:
  ۱‬منطقه كردكوی:  شامل "هزار جریب شرقی، شاه كوه زیارت، بالاجاده، رادكان، گزشرقی و غربی و روستاهای تركمن نشین از زنگی محله گرگان و چهاردانگه تا گلوگاه."‬
  ۲‬منطقه بهشهر: شامل "چهاردانگه هزارجریب" از "سورتی" تا "كیاسر" و روستاهای مناطق جلگه ای از "گلوگاه، شاه كلیه" تا انتهای منطقه "قره طغان و رودخانه نكارود."‬
  ۳‬منطقه ساری: شامل "چهاردانگه" از "كیاسر" تا كوهستانهای "دودانگه"، جلگه های مابین "میان دورود" و جلگه های مناطق غربی تجن رود تا جویبار.‬
  ۴. ‬منطقه قائمشهر:  شامل مناطق كوهستانی فیروز كوه، سوادكوه و روستاهای جلگه ای حد فاصل بین كیاكلا ، جویبار و روستاهای كوهپایه ای بیشه سر.‬
 - ۵‬. منطقه بابل: از مناطق كوهستانی چلاو آمل تا بندپی ، امامزاده حسن در سمت غربی آلاشت و نواحی جلگه های حد فاصل فریدونكنار، بابلسر، بهنمیر، كیاكلا تا روستاهای كوهپایه ای كهنه خط، گنج افروز و بابل كنار.‬
  ۶. ‬منطقه آمل: از كوهستانهای بندپی تا چلاو، لاریجانات، نمارستاق و كلارستاق آمل تا حوالی امامزاده هاشم و جلگه های دو سمت هراز، دشت سر و محمود آباد و كوهپایه ها و جلگه های جاده چمستان، میان آمل و نور.‬
 . ۷. ‬منطقه نور و نوشهر: شامل بخشی از روستاهای بیرون بشم، كجور، محال ثلاث و جلگه های حد فاصل سرخ رود تا رودخانه چالوس
  ۸. ‬چالوس و تنكابن شرقی: شامل مناطق كلارباستانی، برخی از روستاهای كوهپایه ای منطقه بیرون بشم ولنگا و نواحی جلگه ای از آب چالوس و عباس آباد و رودخانه نشتا به مركزیت عباس آباد.‬
  ۹. ‬تنكابن مركزی: شامل لهجه های دوهزار و سه هزاری و خرم آبادی و گلیجانی و چالكش یعنی جلگه های حد فاصل آب نشتا تا آب شیرود.‬
  ۱۰. ‬منطقه علی آباد كتول: شامل نواحی روستایی كوهستانی شمال شاهوار و مناطقی چون كتول، پیچك محله، محمود آباد، فاضل آباد و جلگه های غیرتركمن نشین بلوك استارآباد قدیم.‬
 ۱۱. ‬منطقه قصران باستانی: شامل مناطق لاوشان، فشم، شمشك، گاجره و روستاهای كوهپایه ای توچلال تا مناطق غربی رودخانه جاجرود.‬
  .۱۲. ‬منطقه دماوند: شامل نواحی كوهستانی شهرستان دماوند، رودهن، بومهن تا فیروزكوه‬
چنانچه گفته شد، زبان طبری یا تپوری مازندرانی با گویش گوناگون از جمله زبانهای كهن ایرانی بوده و بر اساس مدارك و اسناد موجود برخی از دانشوران و سرایندگان اهل طبرستان (مازندران) آثار خود را به این زبان می نوشتند.
هم اكنون زبان طبری به زبان مازندرانی با لهجه مازندرانی مشهور بوده كه به دلیل تغییرات آوایی در واژه های آن در میان روستاییان و شهرنشینان جلگه مازندران به لهجه های گوناگون تبدیل شده است.

 ویژگیهای صرفی (ساختواژی)
    یکی از مباحث صرف تصریفی در زبانها شیوه تبدیل اسامی مفرد قابل شمارش به اسامی جمع است. در فارسی این کار با افزودن پسوند جمع¬ساز «ها» یا «ان» صورت می¬گیرد. در زبان مازندرانی ظاهراً قاعده خاصی وجود ندارد و گاهی اوقات اسم مفرد در مفهوم جمع به کار می­رود و عمدتاً فعل جمله،یا «کمیت­نما» شمار اسم را مشخص می­سازد.
gu bemu-?ə             گاو آمد.                                                            

gu bemu-nə             گاو(ها) آمدند.                                     

Zami-rә kārəgar betāshi-nә    زمین(مزرعه) را کارگر(ها) درو کردند.   
?iyan vərg      اینها گرگ (این گرگها)                                                  
     در ضمن فرآیند اتباع که در فارسی عمدتاً یک فرآیند مقوله¬ساز است (مانند: کتاب متاب) در مازندرانی غالباً نقش جمع ساز را ایفا می¬کند.

gu-mu bemu-nә.                     گاو ماو (گاوها) آمدند                
vačun–mačun-e həslə-rə nār-mə.         حوصله بچه¬ها را ندارم
    در مورد چند کلمه مشخص نیز از فرآیند «تکرار/ مضاعف¬سازی» برای ساخت اسم جمع استفاده می¬شود:
rikā       پسر                          rik-rikā  پسرها         
kiĵā       دختر                            kiĵ-kiĵā دخترها          
sek       پسربچه                       sek-sekپسر بچه¬ها    
vačә    بچه                          vač-vačә بچه¬ها   

      چنانکه ملاحظه می­شود در این اسامی یک cvc در ابتدای کلمه تکرار می­شود. این فرآیند اگرچه در برخی زبانهایی مانند مندرین، پاپاگو ، مالایو تایلندی و... فرآیندی زایاست، در زبانهای شاخه هندواروپایی معمولاً رایج نیست و مشخص نیست که چرا تنها چند کلمه خاص با این فرآیند به جمع تبدیل می­شوند، شاید این چند کلمه بازمانده یک فرآیند واژه­سازی زایا در گذشته این زبان باشند.
 علاوه بر فرآیندهای ذکر شده، در مجموع در این زبان پسوندهای (hā-) و(-un) یا (-әn) برای ساخت اسم جمع به کار میروند.
 kərk         مرغ                  kәrk-un مرغها        
zan            زن              zan-ha      زن ها  
mard          مرد        mard-ən         مردها
dār           درخت     dār                درختها
ĵangal-e gatә dār hamə-rə bazu-nə       همة درختان بزرگ جنگل را قطع کردند.     ?attə gatə dār le-bur-dә.                              یک درخت بزرگ افتاد            
     نکته قابل توجه دیگر در صرف این زبان ضمیر مشترک(-še) است که نقش ضمیر تأکیدی یا انعکاسی را نیز ایفا می­کند. این ضمیر به همراه تمامی ضمایر فاعلی شکل ثابت خود را حفظ می­نماید.
mәn še         من خودم             ?amā še ما خودمان           
tə  še           تو خودت              šәmā še شما خودتان         
ve še           او خودش              vәšun šeآنها خودشان       
?amā še burdə-mi           ما خودمان رفتیم                   
?amā še-se haytә-mi      ما برای خودمان گرفتیم      

     افعال در این زبان برای زمان، شخص و شمار صرف می¬شوند. تفاوت بارز افعال در این زبان با افعال فارسی این است که تمامی افعال دارای پیشوند( ba-) می­باشند که مفهوم مثبت به فعل می­بخشد و در افعال منفی این پیشوند جای خود را به پیشوند(na-) می¬دهد:
 ba-xәrdә -mә         خوردم                na-xərdə-mə        نخوردم
ba-vərdə-mə            بردم             a-vərdə-mə                نبردم
     در ضمن فعل¬های مرکب در این زبان بسیار فراوان بوده و پیشوندهای اشتقاقی فعلی نیز بسیار فعال هستند.
da-či-y-an              چیدن(مرتب کردن)
ba-či-y-an              چیدن(کندن میوه)                           
hā-či-y-an             چیدن (کوتاه کردن شاخه درخت)

فرآیند قابل توجهی که ظاهراً تنها در مورد یک فعل در بخشهایی از شرق مازندران عمل می­کند، منفی ساختن فعل با استفاده از عنصر زبرزنجیری تکیه است. فعل batunəssan یعنی«توانستن» با استفاده ازجابجایی تکیه به هجای اول فعل منفی میشود.
ba-'tum-mә     می­توانم 'ba-tum-mә              نمی¬توانم
این فرایند نیز از فرایندهای نادری است كه منشا، قدمت و زایایی آن در گذشته مشخص نیست. بررسی بیشتر این موارد می­تواند روشنگر مسائل زیادی در این خصوص باشد.
ویژگیهای نحوی
    زبان مازندرانی به لحاظ ترتیب اجزای جمله یک زبان« فاعل- مفعول- فعلی» یا «SOV»است. بررسی گروههای اسمی نیز نشان می¬دهد که این زبان یک زبان«هسته پایانی» است. در گروههای اسمی همواره اسم در آخر قرار می¬گیرد:
kərg-e par              پر مرغ
kāl-ə mivə           میوه کال              
vәšun-e xәnә       خانه آنها                         
?untā kәčik-ә rika     آن پسر کوچک    
  «حروف اضافه» از نظرجایگاه به دو گروه تقسیم می¬شوند. آن گروه ازحروف اضافه¬ای که قبل از اسم قرار می¬گیرند را «حروف اضافه پیشین/پیش اضافه» و گروهی که پس از اسم قرار می¬گیرند را «حروف اضافه پسین/پس اضافه» می¬نامند. با این تقسیم¬بندی مازندرانی یک زبان «پس اضافه¬ای» شبیه ترکی و ژاپنی است در حالیکه فارسی یک زبان «پیش اضافه¬ای» و شبیه انگلیسی است. با مقایسه گروههای اسمی وحرف اضافه¬ای در دو زبان فارسی و مازندرانی می¬توان تمایز آشکار میان دو زبان را ملاحظه کرد و بررسی گروههای بیشتر(که از حوصله این بحث خارج است) می¬تواند این تمایز را مشخص¬تر سازد.
در مجموع این ویژگیهای صرفی، نحوی، واژگانی و آوایی نشان دهنده اختلافات مازندرانی با فارسی است. در حقیقت امراختلافات دو زبان بیش از نقاط اشتراك دو زبان است و از این رو شایسته است كه مازندرانی را یك زبان مستقل بنامیم.
متاسفانه در سالهای پس از انقلاب گروهی ازآقایان برای اینکه خود را مسلمان تر از دیگران جلوه دهند هنگامی که به مازندرانی صحبت می کنند انبوهی از لغات عربی را بکار می برند و خانمها نیز از مازندرانی صحبت کردن پرهیز می کنند و فارسی حرف زدن را برای خود کلاس!!! میدانند . این هجوم به گویش مازندرانی در این سالها چنان گسترده شده که بیم نابودی آن نیز می رود تا جایی که در دورافتاده ترین روستاها نیز می توان کودکان مازندرانی ای را دید که به فارسی امروزی (مدل پایتخت) صحبت می کنند.


شهر بی مترجم !!!


فراخوان بهمن ٩٤ برای جذب هیات علمی زبانشناسی


فکوهی : پان ایرانیستها و پانهای قومی، بزرگترین دشمن تکثر فرهنگی ایران


مردم ارومیه در یک انتخابات پرشور که مورد حمایت کل رسانه های داخلی و خارجی بود، شرکت کردند، در کمال امنیت و آرامش برای سومین بار قاضی پور را به عنوان وکیل خود در مجلس انتخاب کردند. ایشان نماینده قانونی مردم ارومیه " در مجلس شورای اسلامی " هستند. ولی کیست که نداند ایشان نماینده واقعی مردم ارومیه نیست. کیست که نداند شعور و فرهنگ مردم ارومیه در آذربایجان و بلکه در ایران شهره خاص و عام است .  ایشان به هیچ وجه نماینده واقعی این مردم نیستند و  تنها نماینده طیف بیسواد و لمپن این شهر هستند. در هر شهری از این افراد پیدا میشوند، زن ستیزی، توهین نژادی، توهین مذهبی، ترویج خشونت، و ... همه اینها بخشی از صفات طیف لمپنهای جامعه هستند که ممکن است طبق قانون نماینده ای در مجلس داشته باشند. 169 هزار نفر در ارومیه ایشان را تایید کرده اند که وکیلشان در مجلس باشند. گفتن اینکه ایشان را نمیشناخته اند محلی از اعراب ندارد. 8 سال وکیلشان در مجلس بوده و بد و خوبش را دیده اند. اگر هم ندیده اند که بد کرده اند، و اگر ندیده رای داده اند که دیگر بدتر. آن زمانی که دلسوزان میگفتند حدنصاب ورود به مجلس را چرا از 50 درصد به 20 درصد کاهش داده اید، به آنها انگ بی بصیرتی و مخالفت با نظام میزدند. تحویل بگیرید. اعتبارنامه اش را خواهشا رد نکنید. این دسپخت خودتان است. نماینده قانونی ارومیه در مجلس.

یکی از نکات مشمئزکننده در سخنان قاضی پور توهین وی به زبان فارسی و  فارس زبانان است. از 700 هزار ارومیه ای شریف که حق رای داشته اند، تنها 169 هزار نفر ایشان را انتخاب کرده اند. مطمئنا تمام این اقلیت حرفهای ایشان را قبول ندارند ولی شک نکنید اکثر این عده تحت تاثیر تبلیغات پانترکیسم هستند. صدالبته از کوزه همان برود تراود که در اوست. از صندوق رای یک عده لمپن و نژادپرست هم چیزی بهتر از خودشان بیرون نمی آید. هر روز با چنین افرادی سروکله میزنیم. با افراد نژادپرستی که زبان خود را برتر میدانند. هشدارهای دلسوزان در این مورد هیچگاه جدی گرفته نشد. زمانی که طرفداران تیم تراکتورسازی تبریز دست جمعی شعارهای نژادی خود را علنا در استادیومها سر دادند و آشکارا شعارهای جدایی طلبانه فریاد میکردند، تنها واکنش آقایان سانسور بود. این جامعه به درد نژادپرستی مبتلاست. چه ارومیه چه تبریز چه تهران و چه در جاهای دیگر، هستند کسانی که زبان خود : ترکی و یا فارسی، را برتر میدانند و بر طبل دشمنی میکوبند. سطح شعور و سواد این عده به شدت پایین است.

به نظر میرسد زمان آن فرارسیده است که در تعلیمات اجتماعی  و عمومی مدارس، بخشی را به مساله تنوعات زبانی و اصول احترام به زبانهای دیگر اقوام اختصاص دهیم تا بلکه نسلی تربیت کنیم که دست کم چنین پدیده هایی را به عنوان نماینده خود به مجلس نفرستند.


پژوهشکده زبان‌شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نشست تحلیل معناشناختی و واژه لوگوس و مطالعه ساخت‌های مرتبط

 با سخنرانی

 دکتر احمد پاکتچی

 برگزار می‌کند.

زمان برگزاری: سه‌شنبه 18 اسفند 94 از ساعت 8 الی 10

محل برگزاری: بزرگراه کردستان،خیابان ایرانشناسی (64)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سالن اندیشه


معرفی یک بسته آموزشی

 

"فیلمدرس های طبقه بندی شده خودآموز انگلیسی"

750 فیلمدرس آموزشی در 40 موضوع طبقه بندی شده با زیرنویس

www.VideoEnglish.NET

 

کلمه "زبان" به تنهایی گویای این حقیقت بدیهی غالبا فراموش شده است که آنچه در یادگیری زبان، اولین و مهمترین است، و می بایست در ابتدا و از ابتدا به آن پرداخته شود، توانایی صحبت کردن و شنیدن است. وب سایت VideoEnglish.NET با شعار Better English Faster! و برپایه تجربه سالهای تدریس و مبتنی بر فلسفه یادگیری دیداری-شنیداری، با استخراج و طبقه بندی موضوعی و سطح بندی فیلم های آموزشی زبان از بیش از 25 دوره مختلف آموزشی زبان، و ارائه آن در فرمت MP4 در یک مموری موبایل  32 گیگ، برای اولین بار در ایران امکانی بهینه تر در یادگیری زبان انگلیسی را فراهم نموده است.

 

تاپیک های:

* سفر.هتل.فرودگاه.بلیط 76 فیلمدرس.343دقیقه

* کلاس.دانشگاه.تحصیلات 20 فیلمدرس.95 دقیقه

* کار.شغل.استخدام.بیزنس 59 فیلمدرس.249 دقیقه

* دوستی.ازدواج 21 فیلمدرس.93 دقیقه

* تلفن.مکالمات 20 فیلمدرس.86 دقیقه

* خانه.آپارتمان.خرید.اجاره 30 فیلمدرس.120 دقیقه

* آدرس دادن.پرسیدن 17 فیلمدرس.63 دقیقه

* دکتر.دارو.بیمارستان 46 فیلمدرس.158 دقیقه

* لباس.مد.خرید 30 فیلمدرس.125 دقیقه

و.. و.. و....


با وجود تبلیغات رسانه ای چندین ماهه داخلی و خارجی برای شرکت در انتخابات مجلس دهم،  تاکید مراجع تقلید بر وجوب شرعی شرکت در انتخابات و نفس اهمیت موضوع شرکت در انتخابات بسیار مهمی چون انتخابات مجلس تقنین قوانین کشور، در انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی، در شهر تهران، که معمولا به عنوان پایگاه تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و  فرهنگی کشور از آن یاد میشود، نیمی از واجدین شرایط در انتخابات شرکت نکردند. آمار کشوری نیز چندان جالب نیست. قریب به 21 میلیون نفر معادل 38 درصد جمعیت کل کشور، انتخابات را تحریم کردند.

به سبب وفور منابع رسانه ای شاید تحلیل انتقادی گفتمان هر یکی از جناحهای حاضر در این انتخابات آسانتر از تحلیل گفتمان تحریم باشد، ولی بی گمان برای پیشبرد مردم سالاری و  افزایش مشارکت حداکثری مردم در این فرایند، اقناع اصولی تحریمیها برای شرکت در انتخابات آتی، آسیب شناسی فعالیتهای مجلس شورای اسلامی و نیز انتخابات آن، تحلیل انتقادی گفتمان تحریم بسیار حائز اهمیت است و گزاف نیست اگر گفته شود هرگونه پژوهشی در این راستا بسیار مهمتر از پژوهشهایی است که با رویکرد به جریانات قدرت در ایران انجام میشوند، از آن رو که تحریمیها، عمدتا افرادی هستند که خارج از دایره قدرت جناحهای حاضر در  جمهوری اسلامی ایران به سرمیبرند.

در انتخابات مجلس دهم، طیف تحریمیها رسانه ی مبرزی نداشتند. حتی رسانه های مخالف جمهوری اسلامی ایران، مردم را به شرکت در انتخابات و البته حمایت از افراد موردنظر خودشان دعوت میکردند. تبلیغات چندماهه بی بی سی فارسی و سایر تلویزیونهایی که ضریب نفوذ نسبتا قالب توجهی در ایران دارند تنها یک نمونه از این تبلیغات است. در داخل ایران نیز تقریبا تمامی رسانه ها در خدمت تبلیغ و تشویق مردم به شرکت در انتخابات بودند. اگر شخص یا گروهی در ایران خلاف این رویه را درپیش بگیرد با خطر محرومیت از خدمات اجتماعی و یا لغو مجوزها روبه رو میشود. از این رو درصد قابل توجه تحریم در این انتخابات، با وجود تبلیغات وسیع برای مشارکت، نگران کننده است و جا دارد پژوهشگران این حوزه با وجود اینکه منابع رسانه ای کمی در این زمینه در دست است، به منظور کمک به پیشبرد مردم سالاری در کشور و تقویت جایگاه مجلس و انتخابات، در این راستا تلاش کنند.

 • تعداد صفحات :2
 • 1  
 • 2  
تیم ترویج زبانشناسی

در اول بهمن 94 پس از 4 سال فعالیت مستمر وبلاگ زبانشناسان آینده، تیم کشوری ترویج دانش زبانشناسی با هدف کارآفرینی در این رشته و به واسطه تحرک این وبلاگ در فضای مجازی کشور تشکیل شد و فعالیت عملی خود را به فضای واقعی آورد تا سرانجام این وبلاگ به هدف خود رسیده باشد.
***************
کانال تلگرام https://telegram.me/linguists2b
صفحه فیسبوک https://www.facebook.com/linguists2b


نظرسنجی

 • تیم ترویج با همکاری یکی از موسسات آموزشی تهران در نظر دارد چند کارگاه تک‌درس و نیز مرور تست آزمون دکترای زبانشناسی، با ظرفیت محدود، برگزار کند. با توجه به سرفصل، از نظر شما داوطلب فرهیخته، مهمترین تک‌درس کنکور کدام است؟

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :