تیم ترویج زبانشناسی در اول بهمن 94 پس از 4 سال فعالیت مستمر وبلاگ زبانشناسان آینده، تیم کشوری ترویج دانش زبانشناسی با هدف کارآفرینی در این رشته و به واسطه تحرک این وبلاگ در فضای مجازی کشور تشکیل شد و فعالیت عملی خود را به فضای واقعی آورد تا سرانجام این وبلاگ به هدف خود رسیده باشد. *************** کانال تلگرام https://telegram.me/linguists2b صفحه فیسبوک https://www.facebook.com/linguists2b http://linguists2b.mihanblog.com 2018-11-15T07:07:02+01:00 text/html 2018-10-29T17:08:13+01:00 linguists2b.mihanblog.com تیم ترویج زبانشناسی از نظر شما داوطلب فرهیخته، مهمترین تک‌درس کنکور کدام است؟ http://linguists2b.mihanblog.com/post/1215 <div align="justify"><font face="Mihan-Iransans"> تیم ترویج با همکاری یکی از موسسات آموزشی تهران در نظر دارد چند کارگاه تک‌درس و نیز مرور تست آزمون دکترای زبانشناسی، با ظرفیت محدود، برگزار کند. با توجه به سرفصل، از نظر شما داوطلب فرهیخته،&nbsp; مهمترین تک‌درس کنکور کدام است؟</font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans">جهت شرکت در نظرسنجی، به قسمت نظرسنجی در ستون سمت چپ وبلاگ مراجعه بفرمایید.</font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans">همچنین در گروه تلگرامی دکترای تخصصی زبانشناسی و نیز در کانال تلگرام تیم نیز میتوانید در نظرسنجی شرکت کنید.<br></font></div> text/html 2018-09-16T16:13:41+01:00 linguists2b.mihanblog.com تیم ترویج زبانشناسی گروه تلگرامی آزمون مترجمی رسمی 97 http://linguists2b.mihanblog.com/post/1214 <div><font size="3" face="Mihan-Iransans"> <font face="Mihan-IransansLight">گروه تلگرامی تبادل نظر و اخبار و اطلاعات و تجربیات در خصوص آزمون مترجمی رسمی آبان ماه 1397 قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران <br></font></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-IransansLight"><br></font></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-IransansLight"><font color="#FF0000"><b>روی لینک کلیک کنید : </b></font><br></font></font></div><div align="left"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="https://t.me/joinchat/BvllGU7AqtwbLkUMq20aUw" target="_blank" title="">https://t.me/joinchat/BvllGU7AqtwbLkUMq20aUw</a></font></div> text/html 2018-09-08T20:39:59+01:00 linguists2b.mihanblog.com تیم ترویج زبانشناسی منابع دکترای زبانشناسی : سیفا؛ لیست مختصر http://linguists2b.mihanblog.com/post/1211 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/278/833737/009909.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">ویرا و سیفا، منابع تخصصی آزمون دکترای زبانشناسی، مطابق با آخرین تغییرات تا سال 1397 <br>پس از بررسی سوالات دکترا و بازبینی دقیق منابع پیشنهادی دانشگاهها، استادان، مدرسان کنکور و رتبه‌های برتر، منابع دکترا به دو صورت لیست کامل و لیست مختصر، تهیه شده است. لیست مختصر، تحت عنوان سیفا، مختص داوطلبانی است که کمبود وقت دارند و شامل بیست عنوان است. لیست کامل، تحت عنوان ویرا، شامل چهل عنوان، مختص داوطلبانی است که در برخی حوزه‌ها نیاز به مطالعه بیشتر دارند و یا با مقدمات این رشته آشنا نیستند. <br><br>&nbsp;✅ لیست سیفا</font><br></div><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">مقدمات زبانشناسی : </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">1- آواشناسی، بررسی علمی گفتار، گلناز مدرسی قوامی، سمت </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">2- آواشناسی زبان فارسی، یدالله<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>ثمره، مرکز نشر دانشگاهی</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">واج‌شناسی : </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">3- </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Mihan-Iransans&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;">Gussenhoven, Jacobs , Understanding Phonology</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="RTL"></span>، جنگل </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">4- واج‌شناسی، رویکردهای قاعده بنیاد، عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا، سمت</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">صرف : </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">5- مبانی صرف، ویدا شقاقی، سمت </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">6- واژشناسی، کاتامبا، ترجمه جلال رحیمیان، مرکز نشر دانشگاه شیراز </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">7- </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;">Distributed Morphology Today: Morphemes for Morris Halle, <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;">Ora MatushanskyAlec Marantz</span><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">نحو : </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">8- زبان‌شناسی نظری، محمد دبیرمقدم، سمت </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">9- فرهنگ توصیفی نحو، محمد راسخ مهند، علمی</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">10- </span><span class="a-size-extra-large"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;">Syntax: A Minimalist Introduction,</span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> Andrew Radford</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">معنی‌شناسی : </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">11- درآمدی بر معنی‌شناسی، کورش صفوی، سوره مهر</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">12- </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;">Semantics , a coursebook , </span><span dir="LTR"><span class="author-name"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:windowtext;text-decoration:none;text-underline:none">James R. Hurford </span></span><a href="https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=James%20R.%20Hurford&amp;eventCode=SE-AU"><span class="author-name"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:windowtext;text-decoration:none;text-underline:none">&nbsp;</span></span></a></span><span class="separator"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>and&nbsp;</span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> <span class="author-name">Brendan Heasley</span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="RTL"></span>، جنگل </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">کاربردشناسی و تحلیل گفتمان : </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">13- کاربردشناسی زبان، جرج یول، ترجمه محمد عموزاده مهدیرجی، سمت </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">14- </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;">Leech G.N , Principles of Pragmatics</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">15- </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;">Johnstone, Barbara, Discourse Analysis</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">مکاتب : </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">16- سیر زبان‌شناسی،<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>مهدی مشکات‌الدینی، دانشگاه فردوسی مشهد</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">زبان‌شناسی میان‌رشته‌ای :</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">17</span><span class="st"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Mihan-Iransans;mso-hansi-font-family:Mihan-Iransans" lang="FA">- </span></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">زبان‌شناسی اجتماعی، برنارد اسپالسکی، مترجمان علی رحیمی زهرا باقری، جنگل</span></p> <h1 dir="LTR" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;font-weight:normal" lang="FA">18- زبان‌شناسی اجتماعی، درآمدی بر زبان و جامعه، پیتر ترادگیل، ترجمه محمد طباطبایی ، <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>آگاه</span></h1> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span class="st"><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Iransans; mso-hansi-font-family:Mihan-Iransans" lang="FA">19</span></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">- زبان‌شناسی و آسیب‌شناسی زبان، رضا نیلی‌پور، هرمس</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">20- آشنایی با زبان‌شناسی پیکره‌ای، آزاده میرزایی، دانشگاه علامه طباطبایی</span></p> <h1 dir="LTR" style="text-align:right" align="right"><span style="font-size:12.0pt; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;font-weight:normal">&nbsp;</span></h1> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2018-09-08T20:35:53+01:00 linguists2b.mihanblog.com تیم ترویج زبانشناسی منابع دکترای زبانشناسی : ویرا؛ لیست کامل http://linguists2b.mihanblog.com/post/1210 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/278/833737/009909.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">ویرا و سیفا، منابع تخصصی آزمون دکترای زبانشناسی، مطابق با آخرین تغییرات تا سال 1397 <br></font></div><div align="justify"><font size="2"><br><font face="Mihan-IransansLight">پس از بررسی سوالات دکترا و بازبینی دقیق منابع پیشنهادی دانشگاهها، استادان، مدرسان کنکور و رتبه‌های برتر، منابع دکترا به دو صورت لیست کامل و لیست مختصر، تهیه شده است. لیست مختصر، تحت عنوان سیفا، مختص داوطلبانی است که کمبود وقت دارند و شامل بیست عنوان است. لیست کامل، تحت عنوان ویرا، شامل چهل عنوان، مختص داوطلبانی است که در برخی حوزه‌ها نیاز به مطالعه بیشتر دارند و یا با مقدمات این رشته آشنا نیستند. </font></font><br><br></div><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-IransansLight">✅&nbsp; لیست ویرا <br></font></div><div><br></div><div> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">مقدمات زبانشناسی : </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">1- مبانی زبان‌شناسی و کاربرد آن در زبان فارسی، ابوالحسن نجفی، نیلوفر</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">2- ساخت زبان فارسی، آزیتا افراشی، سمت</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">3- </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;">The study of language, George Yule, 5th edition</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="RTL"></span> ، <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>جنگل </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">4- آواشناسی، بررسی علمی گفتار، گلناز مدرسی قوامی، سمت </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">5- آواشناسی زبان فارسی، یدالله<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>ثمره، مرکز نشر دانشگاهی</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">واج‌شناسی : </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">6- </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Mihan-Iransans&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;">Gussenhoven, Jacobs , Understanding Phonology</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="RTL"></span>، جنگل </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">7- واج‌شناسی، رویکردهای قاعده بنیاد، عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا، سمت</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">8- واج‌شناسی، نظریه بهینگی، محمود بی‌جن‌خان، سمت </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">9- واج‌شناسی، نظام آهنگ زبان فارسی، محرم اسلامی، سمت </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">10- نظام آوایی زبان فارسی، محمود بی‌جن‌خان، سمت </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">صرف : </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">11- </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Mihan-Iransans&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;">Understanding Morphology, Martin Haspelmath and Andrea Sims</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="RTL"></span>، جنگل</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">12- مبانی صرف، ویدا شقاقی، سمت </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">13- دستور زبان فارسی واژگان و پیوندهای ساختی، مهدی مشکات‌الدینی، سمت </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">14- واژشناسی، کاتامبا، ترجمه جلال رحیمیان، مرکز نشر دانشگاه شیراز </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">15- </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;">Distributed Morphology Today: Morphemes for Morris Halle </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;">Ora MatushanskyAlec Marantz</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">نحو : </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">16- </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Mihan-Iransans&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:black">Understanding Syntax, Maggie Tallerman</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="RTL"></span>، جنگل </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">17- زبان‌شناسی نظری، محمد دبیرمقدم، سمت </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">18- </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;">Haegeman, L. Introduction to Government and Binding</span><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">19- دستور زبان فارسی از دیدگاه رده‌شناسی، شهرزاد ماهوتیان، ترجمه مهدی سمایی، مرکز </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">20- فرهنگ توصیفی نحو، محمد راسخ مهند، علمی</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">21- </span><span class="a-size-extra-large"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;">Syntax: A Minimalist Introduction,</span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> Andrew Radford</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">22- </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;">Adger ,D . Core Syntax, A Minimalist Approach</span><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">معنی‌شناسی : </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">23- درآمدی بر معنی‌شناسی، کورش صفوی، سوره مهر</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">24- </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;">Semantics , a coursebook , </span><span dir="LTR"><span class="author-name"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:windowtext;text-decoration:none;text-underline:none">James R. Hurford </span></span></span><span class="separator"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>and&nbsp;</span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"> <span class="author-name">Brendan Heasley</span></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="RTL"></span>، جنگل </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">25- </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;">Semantics , John I. Saeed</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="RTL"></span>، جنگل </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">26- منطق در زبان‌شناسی، کورش صفوی، سوره مهر </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">کاربردشناسی و تحلیل گفتمان : </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">27- کاربردشناسی زبان، جرج یول، ترجمه محمد عموزاده مهدیرجی، سمت </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">28- </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;">Leech G.N , Principles of Pragmatics</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">29- </span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;">Johnstone, Barbara, Discourse Analysis</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">30- درآمدی بر تحلیل گفتمان، پالتریج، ترجمه طاهره همتی، نویسه پارسی</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">مکاتب : </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">31- سیر زبان‌شناسی،<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>مهدی مشکات‌الدینی، دانشگاه فردوسی مشهد</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">32- درآمدی بر زبان‌شناسی شناختی، محمد راسخ مهند، سمت</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">33- مبانی زبانشناسی عمومی اصول و روشهای زبانشناسی نقشگرا، آندره مارتینه، ترجمه هرمز میلانیان، هرمس</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">زبان‌شناسی میان‌رشته‌ای :</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">34</span><span class="st"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Mihan-Iransans;mso-hansi-font-family:Mihan-Iransans" lang="FA">- </span></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">زبان‌شناسی اجتماعی، برنارد اسپالسکی، مترجمان علی رحیمی زهرا باقری، جنگل</span></p> <h1 style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;font-weight:normal" lang="FA">35- زبان‌شناسی اجتماعی، درآمدی بر زبان و جامعه، پیتر ترادگیل، ترجمه محمد طباطبایی ، <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>آگاه</span></h1> <h1 style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;font-weight:normal" lang="FA">36- درآمدی بر جامعه‌شناسی زبان، یحیی مدرسی، پژوهشگاه علوم انسانی</span></h1> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span class="st"><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Iransans; mso-hansi-font-family:Mihan-Iransans" lang="FA">37</span></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">- زبان‌شناسی و آسیب‌شناسی زبان، رضا نیلی‌پور، هرمس</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">38- </span><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Mihan-Iransans; mso-hansi-font-family:Mihan-Iransans" lang="FA">درآمدی بر روان‌شناسی زبان دنی استاینبرگ مترجم ارسلان گلفام</span><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">، سمت </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">39- آشنایی با زبان‌شناسی پیکره‌ای، آزاده میرزایی، دانشگاه علامه طباطبایی</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">40- مبانی پردازش گفتار و کاربردهای بازشناسی، منصور شیخان، دانشگاه آزاد اسلامی</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--></div> text/html 2018-09-07T02:11:43+01:00 linguists2b.mihanblog.com تیم ترویج زبانشناسی ثبت‌نام دهمین همایش بین‌المللی زبانشناسی کشور http://linguists2b.mihanblog.com/post/1209 <div align="justify"><font size="3" face="Mihan-IransansLight"> لینک ثبت‌نام در دهمین همایش بین‌المللی زبانشناسی&nbsp; ایران :<br><br>&nbsp;<a href="http://icil.atu.ac.ir/performa?_action=reg&amp;lang=fa" target="_blank" title="">http://icil.atu.ac.ir/performa?_action=reg&amp;lang=fa</a></font></div> text/html 2018-09-06T20:17:39+01:00 linguists2b.mihanblog.com تیم ترویج زبانشناسی نقدِ نظر یارشاطر درباره‌ی تغییر خط http://linguists2b.mihanblog.com/post/1208 <div align="justify"><font face="Mihan-IransansLight"> نظر یارشاطر درباره‌ی تغییر خط : " همانطور که ما همه چیز مغرب زمین را اقتباس کرده ایم، از لباس و زندگی ماشینی و روی صندلی نشستن و با قاشق چنگال چیز خوردن و علوم غربی را تحصیل کردن، خیلی مناسب بود و به جا بود که همین کاری که ترک‌ها کردند، ما هم بکنیم. چون اولا این خطی که ما داریم خط ما نیست. خط عربی است. اگر ما خط عربی را کنار بگذاریم و خط لاتین را با سهولت‌های فوق العاده ای که دارد از قبیل اینکه تمام حرکات یعنی اَ، اِ، اُ، اینها همه یک علامتی دارد و در نوشتن همه قید می شود و از این گذشته یک نوع همرنگ شدن با جامعه مهم‌تر بین‌المللی است و اسباب سهولت کارها می شود" .&nbsp; <br><br>#نقد: تبادل عناصر تمدنی در طول تاریخ و عرض جغرافیا، پویا بوده و هست. فضا را هندیانی تسخیر کرده‌اند که با دست غذا میخورند. صنایع را چشم‌بادامیهایی قبضه کرده‌اند که از خطهای خاص خود استفاده میکنند. اگر ملاک طرد خط، خارجی بودن آن است، خط جایگزین نباید چنین باشد. ولی خط پیشنهادی یارشاطر، لاتین هم بیگانه است. اصلاح خط همواره بخردتر از تغییر آن بوده و هست. از یارانِ شاطرِ شرق‌شناسان انتظاری جز وادادگی در برابر تمدن غرب نمیرود. از یارِ غارِ یارشاطر، برنارد لوئیس، پدر معنوی تجزیه ایران، تا کسانی از خودمان و دیگران.</font></div> text/html 2018-09-05T16:40:44+01:00 linguists2b.mihanblog.com تیم ترویج زبانشناسی ثبت نام همایش آواشناسی و واج‌شناسی آزمایشگاهی دانشگاه الزهرا آغاز شد http://linguists2b.mihanblog.com/post/1207 <div align="justify"><font face="Mihan-IransansLight"> ثبت نام زود‌هنگام کارگاههای آواشناسی و شرکت در همایش بین المللی آواشناسی و واج‌شناسی آزمایشگاهی دانشگاه الزهرا از هم‌اکنون تا تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۹۷، امکان پذیر می‌باشد. <br></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansLight"><a href="http://iclpp.alzahra.ac.ir/performa?_action=reg&amp;lang=fa" target="_blank" title="">برای ثبت نام اینجا را کلیک بفرمایید</a> <br></font></div> text/html 2018-09-05T16:14:03+01:00 linguists2b.mihanblog.com تیم ترویج زبانشناسی سامانه‌ی برخط گردآوری آمار آزمون کارشناسی ارشد رشته‌ی زبان‌شناسی LINGMA http://linguists2b.mihanblog.com/post/1206 <font face="Mihan-IransansLight"><br></font><div align="justify"><font face="Mihan-IransansLight">قابل توجه دانشجویانی که به تازگی در آزمون کارشناسی ارشد زبانشناسی شرکت کرده‌اند :</font><br><br><font face="Mihan-IransansLight">&nbsp;تیم ترویج با همکاری عضو فعال خود، جناب آقای مهدی رحیمی، اقدام به راه‌اندازی سامانه‌ی ثبت آمار آزمون کارشناسی ارشد زبانشناسی کرده است. </font><br><br><font face="Mihan-IransansLight">از شما دوستان عزیز تقاضا میشود جهت مشارکت در تهیه بانک آماری داده‌های این آزمون به این لینک مراجعه بفرمایید، با تشکر :</font><br><br><div align="left"><b><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;<a href="http://mehdirahimi.com/lingma/" target="_blank" title="">www.mehdirahimi.com/lingma</a></font></b></div></div> text/html 2018-09-02T15:52:14+01:00 linguists2b.mihanblog.com تیم ترویج زبانشناسی لینک گروههای تلگرامی زبانشناسی http://linguists2b.mihanblog.com/post/1205 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">گروههای تخصصی تیم ترویج زبانشناسی ☘<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>پویاترین گروههای تلگرامی زبانشناسی کشور<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>با فضایی آرام و عاری از تبلیغات و نیز به تفکیک موضوعات مختلف☘ عضویت در این گروهها برای همگان آزاد است و رعایت این نکات شرط حضور در آنهاست : 1. درج تبلیغات، اطلاعیه، خبر، لینک گروهها و کانالهای دیگر، حتی مرتبط با زبانشناسی تنها با هماهنگی ادمین گروهها امکان پذیر است. در صورتی که تصمیم به درج خبر یا اطلاعیه ای دارید ابتدا آن را برای ادمین گروه ارسال کنید. 2. مباحثی که در هر گروه مطرح میشود باید مرتبط با موضوع آن گروه باشد. 3. اخلاقیات عرف جامعه ایران رعایت میشوند. ایجاد مزاحمت به صورت پیام خصوصی در صورت گزارش و<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>اثبات موجب حذف حساب کاربری فرد خواهد شد.<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>4.<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>عضویت در این گروهها به هیچ عنوان به منزله عضویت در تیم ترویج زبانشناسی نیست و این گروهها صرفا گروههای آکادمیک آزاد این تیم در تلگرام هستند. عضویت در تیم ترویج از طریق پر کردن فرم عضویت و ارسال آن برای مدیر تیم صورت میگیرد و تمامی فعالیتهای این تیم در فضای حقیقی است. فضای مجازی تنها محل تبلیغات این تیم است.</font></p><font size="2" face="Mihan-IransansLight"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="2"><br><font face="Mihan-IransansLight">&nbsp;کانال تیم ترویج زبانشناسی <a href="https://telegram.me/linguists2b" target="_blank" title="">https://telegram.me/linguists2b</a></font></font></p><font size="2" face="Mihan-IransansLight"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><br>زبانهای ایرانی غربی<br><a href="https://t.me/joinchat/BvllGU_xpCQ4je7EvUfbgA" target="_blank" title="">https://t.me/joinchat/BvllGU_xpCQ4je7EvUfbgA</a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify">روان‌نویس؛ گروه ویراستاری<br><a href="https://t.me/joinchat/BvllGUaEYk1_4yfdeSXXZA" target="_blank" title="">https://t.me/joinchat/BvllGUaEYk1_4yfdeSXXZA</a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify">زبانشناسی شناختی<br><a href="https://t.me/joinchat/BvllGULL76HzMNlqYRSg6A" target="_blank" title="">https://t.me/joinchat/BvllGULL76HzMNlqYRSg6A</a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify">ماشین زبان؛ گروه زبانشناسی رایانشی<br><a href="https://t.me/joinchat/BvllGUCL9WJiIC3RtILlUQ" target="_blank" title="">https://t.me/joinchat/BvllGUCL9WJiIC3RtILlUQ</a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify">تیچر؛ گروه آموزش زبان<br><a href="https://t.me/joinchat/BvllGUXdBw7qS46peHMMOQ" target="_blank" title="">https://t.me/joinchat/BvllGUXdBw7qS46peHMMOQ</a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify">ارشد؛ گروه کنکور کارشناسی ارشد زبانشناسی<br><a href="https://t.me/joinchat/BvllGURzEQSL2rwKAB2hXg" target="_blank" title="">https://t.me/joinchat/BvllGURzEQSL2rwKAB2hXg</a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify">دکترا؛ گروه کنکور دکترای تخصصی زبانشناسی <br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><a href="https://t.me/joinchat/BvllGUQAtquANl7uG6Ejjg" target="_blank" title="">https://t.me/joinchat/BvllGUQAtquANl7uG6Ejjg</a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify">Linguistics Applyدرخواست پذیرش از دانشگاههای خارج<br><a href="https://t.me/joinchat/BvllGU5h2trnQTFk8JZyAA" target="" title="">https://t.me/joinchat/BvllGU5h2trnQTFk8JZyAA</a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify">کلبه‌ی زبانشناسی؛ گروه مباحث عمومی <br><a href="https://t.me/joinchat/BvllGUM67ObJkOWi4hXnaw" target="_blank" title="">https://t.me/joinchat/BvllGUM67ObJkOWi4hXnaw</a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify">روش تحقیق؛ آمار، نقد روش‌شناسی، پروپوزال‌نویسی و مقاله‌نویسی <br><a href="https://t.me/joinchat/BvllGUm09EViK4-71eZ9dg" target="_blank" title="">https://t.me/joinchat/BvllGUm09EViK4-71eZ9dg</a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><br><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" lang="FA"></span><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" lang="FA"></span></font> </p> text/html 2018-08-28T03:48:13+01:00 linguists2b.mihanblog.com تیم ترویج زبانشناسی نامه‌ به وزارت علوم در خصوص وضعیت صنفی و آموزشی رشته‌ی زبان‌شناسی http://linguists2b.mihanblog.com/post/1204 <div align="justify"><font face="Mihan-Iransans"> ✅<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> <font color="#3333FF"><b>معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری</b></font> </span>✅<br><br>عدالت آموزشی زیربنای توسعه‌ی انسانی است. شوربختانه رشته‌ی زبان‌شناسی در دو بخش آزمون‌های ورودی و اشتغال دانش‌آموختگان در دانشگاهها، کاستی‌های بی‌شماری دارد. <br><br>✅ خواهشمند است پیگیری موارد زیر به عنوان <font color="#FF0000">پاره‌ای از مشکلات این رشته</font>، با شتاب بیشتری صورت پذیرد : <br><br>1- اشتغال دانش‌آموختگان گرایشهای زبان‌شناسی همگانی و آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان (آزفا)، به عنوان مدرس و مربی در دانشگاهها و مراکز و موسسات آموزش عالی، زیر سایه‌ی گروههای آموزشی زبان و ادبیات فارسی، عربی، انگلیسی و دیگر زبانهای خارجی قرار گرفته است و به این رشته کم‌لطفی می‌شود. &nbsp;<br>2- ظرفیت پذیرش گرایش زبان‌شناسی همگانی در مقطع دکترای تخصصی، کمتر از تقاضای دانشجویان، توان دانشگاهها و نیاز جامعه به این رشته بوده، و به همراه دغدغه‌ی اشتغال، باعث ریزش شدید داوطلبان کنکور شده است. &nbsp;<br>3- ظرفیت پذیرش گرایش آزفا در مقطع دکترا، به سبب تخصیص نوعی سهمیه‌‌ی نانوشته به مربیان، تقریبا صفر است. <br>4- حمایت و توجه به رشد کمی و کیفی گرایش زبان‌شناسی رایانشی، به میزانی که شایسته‌ی جایگاه آن در توسعه‌ی علمی کشور است، صورت نمی‌پذیرد.<br>5- کیفیت آموزش مقطع کارشناسی ارشد در برخی شهرستانها، به دلیل عدم بهره‌گیری از دانش‌آموختگان این رشته و استفاده از نیروهای غیرمتخصص رشته‌های دیگر، به شدت پایین است.<br><br>✅ همچنین، در راستای رفع مشکلات مذکور، <font color="#FF0000">درخواست‌های زیر در قالب پیشنهاد</font>، ارائه می‌گردد:<br><br>الف - به منظور افزایش کیفیت آموزشی و نیز کمک به رفع معضل بیکاری، در ایجاد گرایش‌های زبان‌شناسی در دانشگاهها، توجه به استقلال این رشته و توان تخصصی دانش‌آموختگان و مربیان حق‌التدریس آن، همواره در مرتبه نخست اهمیت قرار بگیرد. &nbsp;<br>ب - ظرفیت پذیرش در مقطع دکترای گرایشهای همگانی و آزفا، با تکیه بر توان علمی استادان گروههای برجسته‌ در سطح کشور، برای سالهای آینده، افزایش یابد. <br>ج - سهمیه‌ی مربیان شفاف باشد و در دفترچه‌ی آزمونهای ورودی مقاطع ارشد و دکترا، درج گردد. <br>د - و در آخر به منظور رشد کمی و کیفی این رشته و افزایش توان آن در رفع نیازهای کشور، توجه به مشکلات گرایشهای جدید نظیر رایانشی، واژه‌گزینی و اصطلاح‌شناسی، و زبان‌شناسی شناختی و اهتمام به ایجاد گرایش‌هایی نظیر زبان‌شناسی اجتماعی، زبان‌شناسی بالینی و زبان‌شناسی قضایی در دستور کار قرار بگیرد. <br><font color="#3333FF"><br>✅ رونوشت: انجمن ‌زبان‌شناسی ایران<br>✅ امضاء : جمعی از فعالان جامعه زبانشناسی کشور: استادان، مربیان، دانش‌آموختگان و دانشجویان رشته‌ی زبانشناسی و زمینه‌های پیونده به آن</font></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans"><font color="#3333FF">&nbsp;</font></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans" color="#FF0000">پانوشت 1 : نظرات خود را در خصوص متن نامه در اینجا و در شبکه‌های اجتماعی به اطلاع دوستان برسانید. در صورت نیاز نامه ویرایش خواهد شد تا نظرات تمامی عزیزان لحاظ شود. با این وجود کلیت نامه به همین ترتیب خواهد بود.</font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans" color="#FF0000"><br></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans"><font color="#3333FF"><font color="#FF0000">پانوشت 2 : جهت امضاء میتوانید مشخصات خود را در کامنتهای همین پست در وبلاگ و یا در تلگرام در گروهها و یا ادمین کانالهای زبانشناسی با هشتگ <font color="#3366FF">#نامه_به_وزارت_علوم</font> ارسال بفرمایید.</font><br></font></font></div><div align="justify"><br><font face="Mihan-IransansLight">1- وهاب کریمی، دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی<br>۲_ هادی کرمی، دانش آموخته ی کارشناسی ارشد آزفا<br>3- آمنه عمادی کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی<br>4- جواد نادری، دانشجوی کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی<br>5- خورشید صبوری دانشجوی کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی<br>6- الهه حسینی ماتک,دانشجوی&nbsp; کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی<br>7- نگار زاده نویری کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی<br>8-&nbsp; زهرا بادامدری کارشناسی ارشد آزفا<br>9- مهدی قربانیان دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی<br>10- هاله اشرفی ارشد زبانشناسی مدرس و کارمند دانشگاه مشهد<br>11- هانیه جاوید، کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی<br>12- سارامحمدی مقدم دانش آموخته کارشناسی ارشدزبانشناسی همگانی پیام نورمشهد<br>13- علی پیکانی دانش آموخته ارشد مترجمی انگلیسی و فرانسه&nbsp; مترجم رسمی زبان های انگلیسی و فرانسه دانشجوی&nbsp; ارشد زبانشناسی نظری <br>14- غلامرضا مهرآموز کارشناسی ارشد مطالعات ترجمه دانشگاه علامه طباطبایی تهران<br>15- ربرت شمیان آموخته ارشد دبیری زبان انگلیسی<br>16- سپیده کوه کن دانشجوی دکتری زبانشناسی دانشگاه تربیت مدرس<br>17- بهناز زاچکانی دانش آموخته ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان<br>18- زهرا محمدی گونه دانش آموخته ی آموزش زبان فارسی<br>19- فاطمه کیخا دانشجوی ارشد زبان شناسی همگانی دانشگاه زاهدان<br>20- میرسعداله محمدی دانش آموخته زبانشناسی همگانی</font></div>